Polityka prywatności

Informacje o ochronie prywatności w witrynie


Dyrektywa UE o ochronie danych (95/46 / WE), wdrożona jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO, weszła w życie 25 maja 2018 r.

W Wielkiej Brytanii prawa i obowiązki wynikające z RODO zostały zapisane w nowej ustawie o ochronie danych z 2018 r. Ustawa ta obowiązuje nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Wymagania nowego prawa są podobne w zakresie do wcześniejszych przepisów dotyczących ochrony danych w Wielkiej Brytanii. Jeśli Twoja firma działa zgodnie z wcześniejszymi przepisami, zmiany, które musisz wprowadzić, będą prawdopodobnie niewielkie

To jest informacja o ochronie prywatności w Smart and Lux LTD.  W tym dokumencie określenia „my”, „nasz” lub „nas” odnoszą się do Smart and Lux LTD

 

 1. Wprowadzenie

 Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Obejmuje informacje, które mogą Cię zidentyfikować („dane osobowe”) oraz informacje, które nie mogą. W kontekście prawa i niniejszego zawiadomienia „przetwarzanie” oznacza zbieranie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub inne działanie na informacjach. Zawiera informacje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i poufność Twoich danych osobowych. Nasza polityka to nie tylko ćwiczenie w zakresie przestrzegania prawa, ale kontynuacja naszego szacunku dla Ciebie i Twoich danych osobowych.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszelkich przekazanych nam informacji i mamy nadzieję, że się odwzajemnią.

Nasza polityka jest zgodna z ustawą o ochronie danych 2018 (Ustawa), odpowiednio uwzględniającą ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).

Prawo nakłada na nas obowiązek poinformowania Cię o Twoich prawach i naszych obowiązkach względem Ciebie w związku z przetwarzaniem i kontrolą Twoich danych osobowych. Robimy to teraz, prosząc o przeczytanie informacji podanych na stronie http://www.knowyourprivacyrights.org

Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy osobom trzecim żadnych informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

 1. Dane, które przetwarzamy

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie. Zebraliśmy je w grupy w następujący sposób:

Twoja tożsamość obejmuje takie informacje, jak imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia i inne dane identyfikacyjne, które mogłeś kiedyś podać.

Twoje dane kontaktowe obejmują informacje, takie jak adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numery telefonów i wszelkie inne informacje, które nam przekazałeś w celu komunikacji lub spotkania.

Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny.

Twój profil zawiera informacje, takie jak nazwa użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez Ciebie, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi z ankiet.

Dane marketingowe obejmują Twoje preferencje w zakresie otrzymywania od nas materiałów marketingowych; preferencje komunikacyjne; odpowiedzi i działania związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług.

Możemy gromadzić anonimowe dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane anonimowe to dane, które nie identyfikują Cię jako osoby fizycznej. Zagregowane dane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ nie ujawniają Twojej tożsamości.

Na przykład możemy agregować dane profilowe, aby ocenić zainteresowanie produktem lub usługą.

Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby w jakikolwiek sposób Cię zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe i będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

 

 1. Specjalne dane osobowe

Specjalne dane osobowe to dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych.

Podstawy, na których przetwarzamy informacje o Tobie

Prawo wymaga od nas określenia, na podstawie której z sześciu zdefiniowanych podstaw przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych, oraz poinformowania Cię o podstawie każdej z nich.

Jeśli podstawa, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe, nie jest już aktualna, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych.

Jeśli podstawa ulegnie zmianie, wówczas, jeśli będzie to wymagane przez prawo, powiadomimy Cię o zmianie i każdej nowej podstawie, na podstawie której stwierdziliśmy, że możemy nadal przetwarzać Twoje dane.

Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy z Tobą zobowiązania umowne

Kiedy tworzysz konto na naszej stronie internetowej, kupujesz od nas produkt lub usługę lub w inny sposób zgadzasz się na nasze warunki, zostaje zawarta umowa między Tobą a nami.

Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z tej umowy, musimy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz. Niektóre z tych informacji mogą być danymi osobowymi. Możemy go używać w celu: zweryfikuj swoją tożsamość ze względów bezpieczeństwa sprzedawać Ci produkty świadczenia naszych usług przedstawiać sugestie i porady dotyczące produktów, usług oraz tego, jak najlepiej wykorzystać naszą stronę internetową. Przetwarzamy te informacje na podstawie zawartej między nami umowy lub tego, że poprosiłeś o wykorzystanie informacji przed zawarciem umowy prawnej.

Będziemy nadal przetwarzać te informacje, dopóki umowa między nami nie wygaśnie lub nie zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami umowy.

 

 1. Informacje, które przetwarzamy za Twoją zgodą

 Poprzez określone działania, gdy w inny sposób nie ma między nami stosunku umownego, na przykład, gdy przeglądasz naszą stronę internetową lub prosisz nas o dostarczenie ci więcej informacji o naszej działalności, w tym [ofert pracy oraz] naszych produktów i usług, wyrażasz zgodę na przetwarzać informacje, które mogą być danymi osobowymi.

W miarę możliwości staramy się uzyskać Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie tych informacji, na przykład prosząc Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie.

Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę, możemy od czasu do czasu przekazywać Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wybranym współpracownikom, którzy naszym zdaniem mogą świadczyć usługi lub produkty, które uznasz za przydatne.

Na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub uzasadnionego założenia, że Twoja zgoda już nie istnieje.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kierując nas [na adres e-mail lub stronę internetową]. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie być w stanie dalej korzystać z naszej strony internetowej lub naszych usług.

 

 1. Informacje, które przetwarzamy w celu realizacji uzasadnionych interesów

 Możemy przetwarzać informacje, jeśli istnieje uzasadniony interes w tym dla Ciebie lub dla nas. Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane na tej podstawie, po dokładnym rozważeniu:

czy ten sam cel można osiągnąć innymi środkami

czy przetwarzanie (czy nie przetwarzanie) może wyrządzić Ci krzywdę

czy spodziewałbyś się, że będziemy przetwarzać Twoje dane i czy w rundzie uznasz to za uzasadnione.

Przykładowo, możemy przetwarzać Twoje dane na tej podstawie w celach:

prowadzenie dokumentacji w celu prawidłowego i niezbędnego administrowania Smart and Lux LTD odpowiadanie na niezamówione wiadomości od Ciebie, na które uważamy, że oczekujesz odpowiedzi ochrona i dochodzenie praw dowolnej strony ubezpieczenie się lub uzyskanie profesjonalnej porady wymaganej do zarządzania ryzykiem Smart and Lux LTD ochrony Twoich interesów, jeśli uważamy, że mamy taki obowiązek.

 

 1. Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy obowiązek prawny

 Czasami musimy przetwarzać Twoje dane, aby spełnić ustawowy obowiązek.

Na przykład możemy być zobowiązani do udzielenia informacji organom prawnym, jeśli o to poproszą lub jeśli mają one odpowiednie upoważnienie, takie jak nakaz przeszukania lub orzeczenie sądowe. Może to obejmować Twoje dane osobowe. Konkretne zastosowania informacji, które nam przekazujesz

Informacje podane przy założeniu, że zostaną udostępnione stronie trzeciej

Nasza strona internetowa umożliwia zamieszczanie informacji w celu ich odczytania, skopiowania, pobrania lub wykorzystania przez inne osoby.

Przykłady zawierają: zamieszczając wiadomość na naszym forum

oznaczanie obrazu klikając ikonę obok wiadomości innego gościa, aby przekazać swoją zgodę, sprzeciw lub podziękowania. Publikując dane osobowe, musisz upewnić się co do poziomu prywatności każdej osoby, która może z nich korzystać.

Nie używamy tych informacji specjalnie, z wyjątkiem umożliwienia ich wyświetlania lub udostępniania.

Przechowujemy je i zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w przyszłości w dowolny sposób, o którym zdecydujemy.

Gdy Twoje informacje trafią do domeny publicznej, nie mamy żadnej kontroli nad tym, co może z nimi zrobić każda osoba trzecia. W żadnym momencie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich działania ile Twoja prośba jest uzasadniona i nie ma podstawy prawnej, abyśmy ją zatrzymali, możemy według własnego uznania zgodzić się na Twoją prośbę o usunięcie opublikowanych przez Ciebie danych osobowych. Możesz złożyć wniosek, kontaktując się z nami pod adresem [adres e-mail lub strona internetowa].

 

 1. Reklamacje dotyczące treści w naszym serwisie

 Staramy się moderować treści generowane przez użytkowników, ale nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić, gdy tylko te treści zostaną opublikowane.

Jeśli złożysz skargę dotyczącą treści na naszej stronie internetowej, zbadamy Twoją skargę. Jeśli uznamy, że jest to uzasadnione lub jeśli uważamy, że wymaga tego prawo, usuniemy treści na czas dochodzenia.

Wolność słowa jest prawem podstawowym, dlatego musimy zdecydować, czyje prawo zostanie naruszone: Twoje lub osoby, która opublikowała treści, które Cię obrażają. Jeśli uznamy, że Twoja skarga jest dokuczliwa lub bezpodstawna, nie będziemy z Tobą korespondować w tej sprawie.

 

 1. Informacje dotyczące metody płatności

 Informacje dotyczące płatności nigdy nie są przez nas pobierane ani przekazywane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej ani w inny sposób. Nasi pracownicy i kontrahenci nigdy nie mają do niego dostępu.

W momencie płatności zostaniesz przeniesiony na bezpieczną stronę w witrynie gdzie możesz dokonać płatności : są to [Cinkciarz Pay/PayU/DotPay/WorldPay / SagePay / PayPal / MoneyBookers / Stripe] lub innego renomowanego dostawcy usług płatniczych. Ta strona może być oznaczona marką tak, aby wyglądała jak strona w naszej witrynie, ale nie jest przez nas kontrolowana.

 

 1. Podanie o pracę i zatrudnienie

 Jeśli prześlesz nam informacje w związku z podaniem o pracę, możemy przechowywać je do trzech lat na wypadek, gdybyśmy zdecydowali się skontaktować z Tobą w późniejszym terminie.

Jeśli Cię zatrudniamy, zbieramy informacje o Tobie i Twojej pracy od czasu do czasu przez cały okres zatrudnienia. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z Twoim zatrudnieniem. Po zakończeniu stosunku pracy będziemy przechowywać Twoje akta przez sześć lat, zanim je zniszczymy lub usuniemy.

 

 1. Komunikowanie się z nami

 Kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub e-mailem, zbieramy dane, które nam przekazałeś, w celu udzielenia odpowiedzi, której potrzebujesz. Rejestrujemy Twoją prośbę i naszą odpowiedź, aby zwiększyć efektywność naszej Smart and Lux LTD

 

 1. Skargi

 Kiedy otrzymujemy skargę, rejestrujemy wszystkie informacje, które nam przekazałeś. Używamy tych informacji, aby rozwiązać Twoją skargę.

Możemy również tworzyć statystyki przedstawiające informacje uzyskane z tego źródła, aby ocenić poziom świadczonych przez nas usług, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację Ciebie lub innej osoby.

 Korzystanie z informacji, które zbieramy za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową

 

 1. Cookies

 Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania dowolnej witryny internetowej. Pozwalają one na przechowywanie informacji zebranych na jednej stronie internetowej do czasu, gdy będą potrzebne do wykorzystania na innej, umożliwiając stronie internetowej zapewnienie spersonalizowanej obsługi, a właścicielowi witryny statystyki dotyczące sposobu korzystania z witryny, aby można było ją ulepszyć. Niektóre pliki cookie mogą działać przez określony czas, na przykład jeden dzień lub do zamknięcia przeglądarki. Inne trwają w nieskończoność.

Twoja przeglądarka internetowa powinna umożliwiać usunięcie dowolnego wybranego. Powinien również pozwolić ci zapobiec lub ograniczyć ich użycie.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Są one umieszczane przez oprogramowanie działające na naszych serwerach oraz oprogramowanie obsługiwane przez strony trzecie, z których usług korzystamy.

Kiedy po raz pierwszy odwiedzasz naszą stronę internetową, pytamy, czy chcesz, abyśmy używali plików cookie. Jeśli zdecydujesz się ich nie akceptować, nie wykorzystamy ich podczas Twojej wizyty, z wyjątkiem odnotowania, że nie wyraziłeś zgody na ich użycie w jakimkolwiek innym celu.

Jeśli zdecydujesz się nie używać plików cookie lub zablokujesz ich używanie w ustawieniach przeglądarki, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Używamy plików cookie w następujący sposób:

aby śledzić, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny

aby odnotować, czy widziałeś określone komunikaty, które wyświetlamy na naszej stronie internetowej

abyś był zalogowany na naszej stronie internetowej

aby rejestrować odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze w naszej witrynie podczas ich wypełniania

nagrać rozmowę podczas czatu na żywo z naszym zespołem pomocy

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookie

 

 1. Osobiste identyfikatory z Twojej aktywności przeglądania

 

Żądania Twojej przeglądarki internetowej kierowane do naszych serwerów dotyczące stron internetowych i innych treści w naszej witrynie są rejestrowane.

Rejestrujemy informacje, takie jak lokalizacja geograficzna, dostawca usług internetowych i adres IP. Rejestrujemy również informacje o oprogramowaniu używanym do przeglądania naszej witryny internetowej, takie jak typ komputera lub urządzenia oraz rozdzielczość ekranu.

Używamy tych informacji zbiorczo, aby ocenić popularność stron internetowych w naszej witrynie oraz sposób, w jaki dostarczamy Ci treści.

W połączeniu z innymi informacjami, które znamy o Tobie z poprzednich wizyt, dane te mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Cię osobiście, nawet jeśli nie jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej.

 

 1. Nasze wykorzystanie ponownego marketingu

 

Re-marketing polega na umieszczeniu pliku cookie na Twoim komputerze podczas przeglądania naszej strony internetowej, aby móc wyświetlać Ci reklamę naszych produktów lub usług, gdy odwiedzasz inną witrynę.

Od czasu do czasu możemy korzystać z usług strony trzeciej, aby świadczyć nam usługi re-marketingowe. Jeśli tak, to jeśli wyraziłeś zgodę na używanie przez nas plików cookie, możesz zobaczyć reklamy naszych produktów i usług na innych stronach internetowych.

 

 1. Ujawnianie i udostępnianie twoich informacji. Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich

 

Chociaż nie ujawniamy twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym zawiadomieniu), czasami otrzymujemy dane, które są pośrednio tworzone z twoich danych osobowych od stron trzecich, z których usług korzystamy.

Żadne takie informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

 

 1. Reklama stron trzecich na naszej stronie internetowej

Strony trzecie mogą reklamować się na naszej stronie internetowej. Czyniąc to, te strony, ich agenci lub inne pracujące dla nich firmy mogą korzystać z technologii, która automatycznie zbiera informacje o Tobie, gdy ich reklama jest wyświetlana na naszej stronie internetowej.

Mogą również używać innych technologii, takich jak pliki cookie lub JavaScript, do personalizowania treści i mierzenia wydajności swoich reklam.

Nie mamy kontroli nad tymi technologiami ani danymi, które te strony uzyskują. W związku z tym niniejsza informacja o prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych tych stron trzecich.

 

 1. Referencja kredytowa

 

Aby pomóc w zwalczaniu oszustw, udostępniamy informacje biurom informacji kredytowej, o ile dotyczą one klientów lub klientów, którzy poinstruowali wystawcę swojej karty kredytowej, aby anulował płatność na naszą rzecz bez uprzedniego podania nam akceptowalnego powodu i umożliwienia nam zwrotu pieniędzy. ich pieniądze.

 

 1. Dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską

 

Nasze witryny są hostowane w Shoper.pl

Możemy również od czasu do czasu korzystać z usług outsourcingu w krajach poza Unią Europejską w innych aspektach naszej działalności.

W związku z tym dane uzyskane w Wielkiej Brytanii lub innym kraju mogą być przetwarzane poza Unią Europejską.

Na przykład, część oprogramowania, z którego korzysta nasza witryna, może zostać opracowana w Stanach Zjednoczonych lub Australii.

 

 1. Kontrola nad własnymi informacjami

 

Twój obowiązek informowania nas o zmianach

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o poinformowanie nas o zmianie danych osobowych.

Dostęp do Twoich danych osobowych

W dowolnym momencie możesz przejrzeć lub zaktualizować dane osobowe, które posiadamy o Tobie, logując się na swoje konto w naszej witrynie internetowej.

Aby uzyskać kopię wszelkich informacji, które nie są podane w naszej witrynie, należy skontaktować się z nami w celu złożenia takiej prośby.

Po otrzymaniu zapytania poinformujemy Cię, kiedy spodziewamy się przekazać Ci informacje i czy wymagamy jakiejkolwiek opłaty za ich przekazanie.

Usunięcie twoich informacji

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli dane osobowe z naszej witryny internetowej, skontaktuj się z nami, aby złożyć swoją prośbę.

Napisz do nas e-mail na adres: info@smartandlux.com  z tematem MODYFIKACJA / USUŃ DANE OSOBOWE

Może to ograniczyć usługi, które możemy Ci świadczyć.

Weryfikacja Twoich informacji

Kiedy otrzymamy jakikolwiek wniosek o dostęp, edycję lub usunięcie danych osobowych, najpierw podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu lub podjęciem jakichkolwiek innych działań. Jest to ważne, aby chronić Twoje informacje.

 

 1. Inne sprawy

 Korzystanie z witryny przez dzieci

Nie sprzedajemy produktów ani nie świadczymy usług na rzecz dzieci, ani nie sprzedajemy dzieciom.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z naszej strony internetowej tylko za zgodą rodzica lub opiekuna

Szyfrowanie przesyłanych między nami danych

Używamy certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL), aby zweryfikować naszą tożsamość w Twojej przeglądarce i zaszyfrować wszelkie dane, które nam przekazujesz.

Ilekroć informacje są przesyłane między nami, możesz sprawdzić, czy odbywa się to za pomocą protokołu SSL, szukając symbolu zamkniętej kłódki lub innego znaku zaufania na pasku adresu lub pasku narzędzi przeglądarki.

Jak możesz złożyć skarge

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej polityki prywatności lub masz jakąkolwiek skargę, poinformuj nas o tym.

Możesz do nas napisać na info@smartandlux.com

Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, mamy nadzieję, że zgodzisz się spróbować go rozwiązać, angażując się w dobrej wierze w proces mediacji lub arbitrażu.

Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo złożyć skargę do Information Commissioner’s Office (ICO). Można to zrobić na https:// ico.org.uk/make-a-complaint/ . Będziemy jednak wdzięczni za możliwość porozmawiania z Tobą o Twoich obawach, zanim zwrócisz się do ICO.

Okres przechowywania danych osobowych

ile nie określono inaczej w niniejszej informacji o ochronie prywatności, przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to przez nas wymagane: aby świadczyć usługi, o które prosiłeś; przestrzegania innych przepisów, w tym przez okres wymagany przez nasze organy podatkowe;

na poparcie roszczenia lub obrony w sądzie.

Zgodność z prawem

Nasza polityka prywatności została opracowana tak, aby była zgodna z prawem każdego kraju lub jurysdykcji prawnej, w której zamierzamy prowadzić działalność. Jeśli uważasz, że nie jest to zgodne z prawem Twojej jurysdykcji, prosimy o kontakt.

Jednak ostatecznie to Ty decydujesz, czy chcesz korzystać z naszej strony internetowej.

 

 1. Przegląd niniejszej polityki prywatności

 

W razie potrzeby możemy okresowo aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Warunki, które mają zastosowanie do Ciebie, to te, które zostały opublikowane tutaj na naszej stronie internetowej w dniu, w którym korzystasz z naszej witryny. Radzimy wydrukować kopię w swoim archiwum.

 1. Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez email info@smartandlux.com

 Jesteśmy firmą zarejestrowaną pod numerem 7185915 w Hongkongu realizując handel na całym świecie. Akceptujemy warunki polityki ochrony danych osobowych wg Dyrektywa UE o ochronie danych (95/46 / WE),

Nasza siedziba mieści się pod adresem 2301 Bayfield Building 99 Hennessy Road Wanchaiw Hongkongu.

Scroll to Top